Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
Lập báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Thống kê
Lịch công tác
Hôm nay: Thứ sáu, ngày 19 / 01 / 2018
7 giờ 00

- Ban giám hiệu: Làm việc tại trường

Thông báo

Tài chính công khai ngày 18/01/2018..


Tổng số xuất ăn: 282 xuất.

Trong đó:    Trung tâm : 146; Trại Mới: 60   Đông Sơn: 76

Tổng số tiền: 282 x 13500 = 3.807.000đ

                     Trung tâm: 1.971.000đ  Trại Mới: 810.000đ; Đông Sơn: 1.026.000đ

Thừa: 0 ; Thiếu 0

Video clip
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
Tài nguyên