Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Lập báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Thống kê
Lịch công tác
Hôm nay: Thứ bảy, ngày 26 / 05 / 2018
7 giờ 30

- Ban giám hiệu: Tổ chức họp hội đồng và đánh giá Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp.

Thông báo

Tài chính công khai ngày 25/05/2018..


Tổng số xuất ăn: 308 xuất.              
Trung tâm: 162 Trại Mới: 64 Đông Sơn: 82      
Tổng số tiền:  4158000            
Trung tâm:  2187000 Trại Mới:  864000 Đông Sơn: 1107000
Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tài nguyên