Xuất bản thông tin

ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KÌ 2017- 2020 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KÌ 2017- 2020 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP


     Thực hiện hướng dẫn số 03/HD/ĐU ngày 12/5/2017 của Đảng bộ xã V/v đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhiệm kì 2017- 2020. Chiều ngày 16 tháng 6 năm 2017, Chi bộ trường MN Bình Minh tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2020 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2015 - 2017, trên cơ sở đó xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ trong thời gian tới, đồng thời bầu ra cấp ủy để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020. 

        Đại hội vinh dự được đón tiếp:

        - Đ/c Hoàng Ngọc Tân- Thị ủy viên- Bí thư BCH Đảng bộ- Chủ tịch HĐND xã Bình Khê

        - Đ/c Phạm Văn Kiên- ĐUV, Cán bộ tư pháp xã.

        Sau ½ ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã thành công tốt đẹp; Đại hội đã đóng góp ý kiến đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2015 -2017 về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác chuyên môn, công tác xây dựng và phát triển Đảng, công tác lãnh đạo các tổ chức Đoàn thể, đồng thời biểu quyết nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đề ra cho chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.

        Đại hội đã bầu Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 gồm 03 đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, có đủ trí tuệ và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là xây dựng chi bộ thực sự trong sạch,vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đoàn kết nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới.

        Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đ/c Hoàng Ngọc Tân- Bí thư BCH Đảng bộ đã biểu dương những thành tích xuất sắc của chi bộ trường MN Bình Minh trong thời gian qua, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo sát sao cho chi bộ trong nhiệm kỳ mới. Đồng chí Nguyễn Thị Thu - Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã thay mặt chi bộ cảm ơn và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Đ/cchi bộ sớm cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo vào nghị quyết của chi bộ và hứa sẽ quán triệt thực hiện hiệu quả.

        Đại hội tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ tới, với tinh thần trách nhiệm, Chi ủy chi bộ sẽ phát huy được sức mạnh tập thể, đoàn kết, đồng lòng, đồng tâm hiệp lực, ra sức phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi các nội dung Nghị quyết.

Một số hình ảnh:

Đ/c Nguyễn Thị Thu - Bí thư chi bộ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2015 - 2017

Đ/ c Nguyễn Thị Huế tham luận về công tác chuyên môn và công tác phát triển Đảng

Đ/c Hoàng Ngọc Tân- Bí thư BCH Đảng bộ phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đ/c Hoàng Ngọc Tân- Bí thư BCH Đảng bộ tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội đã bầu Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020

Ban chi ủy khóa 2017- 2020 ra mắt Đại hội

 

                                                                                                                                      Hương Lý