Xuất bản thông tin

Hội nghị Kiểm điểm đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4

Hội nghị Kiểm điểm đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4


 

HỘI NGHỊ

Kiểm điểm đảng viên theo nghị quyết Trung ương 4

Thực hiện công văn số 12-KH/ĐU ngày 25 tháng 4 năm 2012, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Hôm nay ngày 03 tháng 01 năm 2013 Chi bộ Trường Mầm non Bình Minh tổ chức Hội nghị “Kiểm điểm đảng viên theo nghị quyết Trung ương 4”. Về dự Hội nghị có Đ/c Nguyễn Văn Hát – ĐUV, được phân công theo dõi chi bộ nhà trường và có đủ 9 đảng viên chi bộ trường Mầm non Bình Minh.

Trong Hội nghị đã được nghe Đ/c Nguyễn Thị Thu – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường báo cáo kiểm điểm tập thể, cá nhân đảng viên, đã nêu ra được những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và phương hướng khắc phục trong thời gian tới.

Sau 3 giờ làm việc Hội nghị “Kiểm điểm đảng viên theo nghị quyết Trung ương 4” kết thúc thành công tốt đẹp.

                                                  CTV: Phạm Thị Quyên