Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Lập báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Thống kê
Lịch công tác
Hôm nay: Thứ năm, ngày 16 / 08 / 2018
Thông báo

Tài chính công khai ngày 06/07/2018..


Tổng số xuất ăn: 65 xuất.

Trong đó:    Trung tâm : 24; Trại Mới: 25   Đông Sơn: 16

Tổng số tiền: 66 x 13500 = 877.500đ

                     Trung tâm: 324.000đ  Trại Mới: 337.500đ; Đông Sơn: 216.000đ

Thừa: 0 ; Thiếu 0

Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tài nguyên