Xuất bản thông tin

Kiện toàn hội cha mẹ học sinh

Kiện toàn hội cha mẹ học sinh


 

KIỆN TOÀN HỘI CHA MẸ HOC SINH

           Chiều nay 14giờ 30 phút ngày 17 tháng 9 tại văn phòng trường MN Bình Minh BGH đã tổ chức họp “Kiện toàn hội cha mẹ học sinh” năm học 2012-2013.

Về dự buổi kiện toàn hội cha mẹ học sinh gồm có đông đủ các bậc phụ huynh đại diện cho các nhóm lớp thuộc trường MN Bình Minh tham dự.

Thông qua buổi họp kiện toàn này nhà trường muốn tạo dựng mối quan hệ thân thiện với cha mẹ trẻ, cùng phối hợp để tạo sự thống nhất trong chăm sóc – giáo dục trẻ. Đồng thời để thu hút, mở rộng, sự tham gia của các bậc phụ huynh vào quá trình chăm sóc - giáo dục. Đây cũng là hình thức nhằm đảm bảo thông tin hai chiều giữa gia đình và nhà trường.

Nhìn chung HCMHS nhất trí đồng tình cao với một số biện pháp nhà trường đưa ra. 100% đại diện các bậc phụ huynh nhất trí nội dung họp kiện toàn của nhà trường, buổi họp đạt kết quả cao. 

Đ/c Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng thông qua kế hoạch và nội quy của nhà trường

trong năm học 2012-2013

Ý kiến góp ý của phụ huynh

 

CTV: Phạm Thị Quyên