Xuất bản thông tin

Lễ kết nạp Đảng viên mới

Lễ kết nạp Đảng viên mới


 CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

       Để xây dựng Chi bộ Đảng vững mạnh, trường Mầm non Bình Minh luôn có kế hoạch bồi dưỡng, phát triển lực lượng Đảng viên của nhà trường tăng cả về số lượng và chất lượng. Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân đảng viên nói riêng.

        Thực hiện Quyết định của Thị ủy Đông Triều về việc kết nạp Đảng viên mới, được sự đồng ý của Đảng ủy xã Bình Khê, được sự giúp đỡ của chi bộ trường Chi bộ trường Mầm non Bình Minh và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân. Chiều ngày 03/11/2015, chi bộ trường Trường Mầm non Bình Minh đã tổ chức kết nạp đồng chí Đinh Thị Yến- quần chúng gương mẫu vào tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam.