Xuất bản thông tin

Sơ kết học kỳ I năm học 2012-2013

Sơ kết học kỳ I năm học 2012-2013

 

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2012-2013 và kế hoạch tháng 01/2013 của nhà trường, Hôm nay ngày 18/01/ 2013, trường Mầm non Bình Minh tiến hành tổ chức sơ kết học kì I. Để đánh giá những kết quả mà nhà trường đã đạt được trong học kì I. Về dự Hội nghị có 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên  trong nhà trường tham dự.

 Tại Hội nghị Đ/c Nguyễn Thị Thu – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã đánh giá và nêu lên những thành tích, kết quả đã đạt được của Tập thể CB,GV,NV nhà trường và chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục trong học kỳ II và quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2012-2013.

Buổi Sơ kết học kỳ I năm học 2012 – 2013 kết thúc tốt đẹp trong sự nhất trí cao.