To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

Trường mầm non Bình Minh đã tổ chức Khai Xuân gặp mặt đầu năm và trồng cây nhớ Bác 

Trong không khí tưng bừng phấn khởi của Xuân Mậu Tuất 2018. Ngày 21/2/2018 (Tức mồng 6 Tết) Trường mầm non Bình Minh đã tổ chức Khai Xuân gặp mặt đầu năm và trồng cây nhớ Bác.

Calendar
Today: Sunday, 25 / 03 / 18
Thông báo

Tài chính công khai ngày 23/03/2018..


Tổng số xuất ăn: 300 xuất.

Trong đó:    Trung tâm : 156; Trại Mới: 63   Đông Sơn: 81

Tổng số tiền: 300 x 13500 = 4.050.000đ

                     Trung tâm: 2.106.000đ  Trại Mới: 850.500đ; Đông Sơn: 1.093.500đ

Thừa: 0 ; Thiếu 0

Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên