You need install Flash Player to can view this clip.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH TỔ CHỨC TẬP HUẤN CNTT LẦN 2 NĂM HỌC 2017- 2018 

Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-TMNBM ngày 05/10/2017 của trường mầm non Bình Minh về việc ứng dụng CNTT năm học 2017- 2018. Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018, sáng ngày 04/11/ 2017 trường mầm non Bình Minh tổ chức tập huấn CTTT cho 100% cán bộ giáo viên trong toàn trường.

Calendar
Today: Saturday, 18 / 11 / 17
Thông báo

Tài chính công khai ngày 17/11/2017..


Tổng số xuất ăn: 112 xuất.

Trong đó:    Trung tâm : 72; Trại Mới: 19 Đông Sơn: 19

Tổng số tiền ăn : 112 x 13.500= 1.512.000đ

Chi ăn: 1.512.000đ

                     Trung tâm: 972.000đ  Trại Mới: 256.500đ; Đông Sơn: 256.500đ

Thừa: 0 ; Thiếu 0

Video clip
You need install Flash Player to can view this clip.
Bài hát yêu thích
You need install Flash Player to can view this clip.
Tài nguyên