To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

TRƯỜNG MN BÌNH MINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CB-VC-LĐ 

Thực hiện sự chỉ đạo của PGD&ĐT Đông Triều, thực hiện kế hoạch năm học mới sáng ngày 10/10/2018, trường MN Bình Minh tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức lao động năm học 2018-2019 nhằm đánh giá việc thực hiện nghị quyết hội nghị năm học 2017-2018, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm học mới. Phát huy quyền làm chủ của mỗi CB- GV- NV trong trường góp phần xây dựng nhà trường thành một khối đoàn kết, nhất trí cao trong các lĩnh vực hoạt động và tập trung trí tuệ tập thể để tìm các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới.

Calendar
Today: Monday, 19 / 11 / 18
Thông báo

Tài chính công khai ngày 19/11/2018..


Tổng số xuất ăn:  310 xuất.

Trong đó:   Trung tâm : 181; Trại Mới: 63   Đông Sơn: 66

Tổng số tiền: 310 x 13500 = 4.185.000đ

 Trung tâm: 2.443.500đ  Trại Mới: 850.500đ; Đông Sơn: 891.000đ

Thừa: 0 ; Thiếu 0

Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên