Asset Publisher

Bồi dưỡng chuyên môn hè 2015

Bồi dưỡng chuyên môn hè 2015


     Nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và mức độ đáp ứng của giáo viên với yêu cầu phát triển giáo dục và chuẩn nghề  nghiệp giáo viên.

     Thực hiện Kế hoạch số 523/PGD&ĐT-MN ngày 5/ 8/ 2015 V/ v Thông báo triệu tập đại biểu dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn cho CBQL và GV cấp học mầm non hè 2015 của Phòng giáo dục & Đào tạo Thị Xã  Đông Triều ngày. Hôm nay ngày 10/8/2015 tại Trường MN Bình Minh tổ chức tập huấn chuyên môn hè năm học 2015- 2016 cho CB- GV 6 trường mầm non trong cụm III .

     Tham gia giảng dạy trong ngày đầu tiên là 2 đồng chí báo cáo viên: Đoàn Thị Thùy Dương và Đoàn Thị Tuyết Hồng. Toàn bộ CB- GV trong cụm tham gia học tập nghiêm túc, hứa hẹn một năm học mới với  nhiều niềm vui và thành công mới.

     Hình ảnh