Asset Publisher

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2016- 2017

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2016- 2017


            Thực hiện sự chỉ đạo của PGD&ĐT Đông Triều, sáng ngày 30/9/2016, trường MN Bình Minh long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức lao động năm học 2016-2017 nhằm phát huy quyền làm chủ của mỗi CB- GV- NV trong trường góp phần xây dựng nhà trường thành một khối đoàn kết, nhất trí cao trong các lĩnh vực hoạt động và tập trung trí tuệ tập thể để tìm các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm  vụ năm học mới.

              Hội nghị vinh dự được đón  Bà Nguyễn Thị Tám- Phó chủ tịch UBND xã Bình Khê, Ông: Nguyễn Hữu Quyền – Trưởng ban CMHS cùng đầy đủ tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường  về dự.

            Thay mặt đoàn chủ tịch đồng chí Nguyễn Thị Thu - Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng  báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2015-2016 và phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu phấn đấu của Nhà trường trong năm học 2016-2017 thông qua quy chế hoạt động dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ và bổ sung quy chế thi đua khen thưởng năm học 2016 – 2017 với những nội dung, biện pháp cụ thể. 

 

  Đ/c Nguyễn Thị Thu- Bí thư chi bộ - hiệu trưởng nhà trường trình bày bản phương hướng kế hoạch, 

nhiệm vụ năm học 2016 – 2017.

                   Hội nghị còn được nghe đồng chí Nguyễn Thị Tuyết - Chủ tịch Công đoàn thay mặt cho BCH Công đoàn nhà trường báo cáo công tác phối hợp giữa Công đoàn và nhà trường.        

   

   Đ/c Nguyễn Thị Tuyết- Chủ tịch BCH công đoàn báo cáo công tác phối hợp giữa nhà trường và công đoàn

                Hội nghị cũng được nghe các báo cáo tham luận của các tổ chuyên môn, các đại biểu đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp để đưa Nhà trường tiếp tục phát triển.

                 Thay mặt cho Ban thanh tra nhân dân, đồng chí Lã Thị Cảnh báo cáo trước Hội nghị về công tác giám sát của Ban thanh tra nhân dân trong năm học vừa qua và phương hướng hoạt động TTND năm học 2016 - 2017.

Đ/c Lã Thị Cảnh báo cáo công tác giám sát của Ban thanh tra nhân dân

Đ/c Nguyễn Thị Tám- Phó chủ tịch UBND xã Bình Khê phát biểu chỉ đạo

Đ/c Vũ Thị Hương Lý- Thư kí hội nghị thông qua dự thảo nghị quyết

               Sau buổi làm việc nghiêm túc và khoa học, Hội nghị đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017. Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2016 – 2017 thành công tốt đẹp, góp phần tăng cường sự đồng thuận, tinh thần đoàn kết trong cán bộ, viên chức và người lao động cùng phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2016-2017./.