Asset Publisher

Hội nghị Đánh giá Tập thể, Lãnh đạo, Viên chức, Lao động năm 2012

Hội nghị Đánh giá Tập thể, Lãnh đạo, Viên chức, Lao động năm 2012


HỘI NGHỊ

Đánh giá Tập thể, Lãnh đạo, Viên chức, Lao động năm 2012

Thực hiện công văn số 485/GD- ĐT  V/v hướng dẫn thực hiện đánh giá tập thể, lãnh đạo, viên chức, lao động năm 2012; Theo Quyết định 301-QĐ/HU ngày 02/12/2011 và Công văn số 1913/UBND ngày 14/12/2012.

Sáng nay ngày 28/12/2012 Trường Mầm non Bình Minh tổ chức Hội nghị “Đánh giá tập thể, Lãnh đạo, Viên chức, Lao động. Về dự Hội nghị có đầy đủ 31 CB,GV,NV nhà trường.

Trong Hội nghị đã được nghe Đ/c Nguyễn Thị Thu – Bí thư chi bộ; Hiệu trưởng nhà trường thông qua báo cáo Kiểm điểm của BGH, kiểm điểm của cá nhân HT và 26 bản kiểm điểm của CB,GV,NV trong nhà trường, đã nêu ra được nhứng Ưu điểm, hạn chế, tồn tại và đã đưa ra biện pháp khắc phúc trong thời gian tới.

Sau một ngày làm việc Hội nghị “Đánh giá tập thể, Lãnh đạo, Viên chức, Lao động” diễn ra thành công tốt đẹp.

 

Một số hình ảnh:

Đ/c Nguyễn Thị Thu - Hiệu trưởng Thông qua kiểm điểm BGH

Đ/c Nguyễn Thị Thu - Giáo viên góp ý xây dựng bản kiểm điểm BGH

Biểu quyết nhất trí bản kiểm điểm BGH

Đ/c Nguyễn Thị Ly - Hiệu phó góp ý xây dựng bản kiểm điểm Đ/c HT

bỏ phiếu đánh giá

 

CTV: Phạm Thị Quyên