Asset Publisher

Nâng cao chất lượng công tác PCCC trong trường học

Nâng cao chất lượng công tác PCCC trong trường học


           Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ tài sản, con người và để thực hiện tốt công tác PCCC tại nhà trường. Chiều ngày 06/04/2013 trường Mầm non Bình Minh tổ chức tập huấn PCCC cho toàn thể CBGV trong nhà trường dưới sự hướng dẫn của Đ/c Nguyễn Đức Vượng thuộc đội tuyên truyền PCCC bộ công an.

       Trong buổi tập huấn CBGVNV nhà trường được nghe Đ/c Vượng giới thiệu, phổ biến luật, nghị định về công tác PCCC, một số kiến thức cơ bản về PCCC… Đ/c cùng CBGVNV nhà trường trao đổi về các tình huống cháy nổ có thể xảy ra; Đ/c hướng dẫn cán bộ giáo viên trực tiếp thực hành các kỹ thuật phòng chứa chữa cháy cơ bản như: sử dụng vòi phun và bình chữa cháy loại bột và bình CO2 để dập tắt đám cháy và cách thức xử lý nhanh các tình huống có thể xảy ra. 

       Qua buổi tập huấn, CBGVNV trường Mầm non Bình Minh đã nâng cao kiến thức và ý thức trách nhiệm về công tác PCCC để từ đó chủ động phòng ngừa không để xảy ra cháy, nổ; xử lý tốt tình huống khi có sự cố xảy ra tại nhà trường cũng như ở gia đình mình.

Một số hình ảnh:

Tập thể CBGVNV chú ý nghe Đ/c Vượng phổ biến một số kiến thức cơ bản PCCC

Đ/c Nguyễn Đức Vưỡng hưỡng dẫn CBGVNV sử dụng bình chữa cháy 

CTV: Phạm Thị Quyên