Asset Publisher

TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH TIẾN HÀNH ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NĂM HỌC 2016- 2017

TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH TIẾN HÀNH ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NĂM HỌC 2016- 2017


        Thực hiện kế hoạch năm học và đánh giá chất lượng trẻ cuối năm, từ ngày 20/4/2017 đến ngày 17/5/2017 trường mầm non Bình Minh tổ chức đánh giá trẻ cuối độ tuổi.

         Nhằm đảm bảo chất lượng và khách quan nhà trường tổ chức cho giáo viên đánh giá chéo giữa các lớp. Các lớp phải tự chuẩn bị đầy đủ đồ dùng theo nội dung các chỉ số theo từng độ tuổi: 24-36 tháng; 3 - 4  tuổi, 4 - 5 tuổi. Đối với các cháu mẫu giáo lớn khảo sát theo 28 chuẩn và 120 chỉ số.

        Giáo viên các nhóm lớp tiến hành đánh giá theo các chỉ số đánh giá trẻ ở cuối các độ tuổi. Theo các chỉ số trong cuốn tài liệu "Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non". Giáo viên sử dụng một số bài tập, tình huống để khảo sát, đánh giá trẻ. Thông qua phương pháp quan sát, theo dõi, trò chuyện, phân tích sản phẩm của trẻ, trao đổi với phụ huynh. Trẻ được đánh giá theo các chỉ số của độ tuổi, đánh giá từng trẻ theo 2 mức độ: đạt và chưa đạt. Mỗi trẻ 01 phiếu đánh giá lưu hồ sơ nhà trường, kết quả tổng hợp của cả lớp được lưu tại Sổ theo dõi chất lượng của nhóm, lớp và Sổ theo dõi chất lượng trường mầm non.

         Song hành với đánh giá cuối độ tuổi ở các lứa tuổi khác thì việc đánh giá trẻ 5 tuổi đặc biệt quan trọng nhằm có định hướng chuẩn bị tốt cho trẻ vào lớp một. Vừa qua trường Mầm non Bình Minh đã tiến hành đánh giá trẻ 5 tuổi với số lượng là 96 cháu, các cháu lần lượt trải qua 10 nội dung thuộc cả 5 lĩnh vực phát triển trong chương trình giáo dục mầm non được xây dựng trong bộ công cụ đánh giá trẻ 5 tuổi.

         Việc đánh giá diễn ra nhẹ nhàng, an toàn, khách quan, khoa học và nghiêm túc, không ảnh hưởng đến tâm lý trẻ và phụ huynh học sinh. Kết quả 100 % cháu được đánh giá đạt. Tất cả phiếu đánh giá trẻ được lưu trong hồ sơ quản lý trẻ của nhà trường.

Một số hình ảnh:

                                                                                                                         Hương Lý