Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2019- 2020


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

        TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH       

 

 
 

 

 

 

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non

Năm học 2019 - 2020

 

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mẫu giáo

I

Mức độ về sức khỏe mà trẻ em

sẽ đạt được

 

60

284

II

Mức độ về năng lực và hành vi

mà trẻ em sẽ đạt được

 

60

284

III

Chương trình chăm sóc giáo dục

mà cơ sở giáo dục tuân thủ

 

60

284

IV

Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục

 

 

60

284

                                                                                

                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                             (Đã ký)

 

                                                                                                                       Nguyễn Thị Thu


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu