Cam kết chất lượng năm học 2017-2018


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

        TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH       

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non

Năm học 2017 - 2018

 

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mẫu giáo

I

Mức độ về sức khỏe mà trẻ em

sẽ đạt được

 

65

265

II

Mức độ về năng lực và hành vi

mà trẻ em sẽ đạt được

 

65

265

III

Chương trình chăm sóc giáo dục

mà cơ sở giáo dục tuân thủ

 

65

265

IV

Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục

 

 

65

265

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu