01.jpg
02.jpg-1
1.jpg
2.jpg
3.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Công khai tài chính 06/11/2020


Tổng số xuất ăn: 274 xuất.

Trong đó:   Trung tâm: 158; Trại Mới: 47   Đông Sơn: 69

Tổng số tiền: 274 x 16500 = 4.521.000đ

 Trung tâm 2.607.00 Trại Mới: 775.500đ; Đông Sơn: 1.138.500đ

Thừa: 0 ; Thiếu 0

Lịch công tác
Hôm nay: Thứ năm, ngày 26 / 11 / 2020
7 giờ 00

- Ban giám hiệu làm việc tại trường.

Cảnh quan, môi trường học đường
Tài nguyên