Tuyển sinh đầu cấp

Thông tin tuyển sinh TRƯỜNG MN BÌNH MINH
Năm học 2019 - 2020

Chỉ tiêu tuyển sinh:
Tuyển sinh trẻ trong độ tuổi mầm non tù 0-5 tuổi
Hướng dẫn tuyển sinh:
Hướng dẫn cán bộ giáo viên và phụ huynh đến tuyển sinh thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định
Tuyến tuyển sinh:
Tuyển sinh tại 5 thôn thuộc khu vực nhà trường quản lý gồm: Thôn Trại Mới A, Trại Mới B, Thôn Đông Sơn, Thôn Xuân Bình, Thôn Trại Thông
Điều kiện tuyển sinh:
Tuyển sinh trên loa truyền thanh. Tất cả trẻ trong độ tuổi từ 0-5 tuổi, có giấy khai sinh, sổ hộ khẩu gia đình khi đến đăng ký tuyển sinh
Hướng dẫn sau đăng ký:
Tin mới nhất